Årsmelding 2015

Fiskerimesse 2014 - Foto Edmund Mongstad - Kystmagasinet havfront

Oddbjørn Gudmundsen og Marius Strømmen på Fiskerimesse 2014 - Foto Edmund Mongstad

Ved å drive studentbedrift lærte jeg at en må utnytte hverandre på det en er best til. Noen er gode på skriving og planlegging, noen på utvikling og andre på salg og nettverksbygging. Min mening er at folk er forskjellige og det må en utnytte til det fulle. Skjevfordeling av arbeid vil oppstå uansett.

Studentbedrift er et fint opplegg hvor seriøse deltakere kan oppnå en hel del på en trygg arena uten risiko.

Navn: Oddbjørn Gudmundsen

Stilling: Gründer og medeier i Havfront AS (2013) med ansvar for utvikling og ingeniørarbeid.

Bedriftens nettside: www.havfront.no

Bedriftens facebookside: Havfront

UE-program: Studentbedrift 2011/2012 på Høgskolen i Ålesund

Oddbjørn staret Figuma SB sammen med Inger Anne Overå og Svein Leknes Gryte høsten 2011. Figuma SB ble Beste SB i 2012 og deltok på EM.

IMG_0352

Figuma SB på NM 2012

I 2013 staret han Havfront AS.

Havfront AS er ei bedrift med fokus på innovasjon og utvikling innen den marine- og maritime næringa i tett samarbeid med bransjen og brukerne. Bedrifta tilbyr 3D-modellering og har sløyemaskiner under utvikling for sjarkfiske.

Ideen om en liten sløye- og kappemaskin kom fra fiskere som hadde sett seg lei av slitne armer og tonnevis med fisk som måtte sløyest daglig for hånd. Eksisterende sløyemaskiner var for store og tunge for disse båtene. Havfront så ei utfordring i dette, og starta utviklinga av konseptet «Loppa» sløye- og kappemaskin, i godt samarbeid med fiskere frå kystfiskeflåten og Selfa Arctic AS. Loppa er ei kappe- og sprettemaskin som er enkel og brukervennlig, for en trygg og effektiv hverdag om bord i sjark- og kystfiskeflåten.

Utviklingsarbeidet av Loppa skjer fra Karmøy. Bygging av prototyper og etter hvert daglig produksjon av maskiner, foregår hos Klausen Industrier i Svelgen, Sogn og Fjordane.
Havfront AS har deltatt/deltar i utviklingsarbeidet på 3 ulike maskiner for en aktør i seismikkbransjen, planlegging og tegningsarbeid for en stor aktør innen automasjon og konstruksjonsarbeid for nye typer spesialbestikk.

Havfront AS tilbyr kurs i BRM/ERM, hvor det handler om kommunikasjon og menneskelige faktorer om bord på fartøy i ulike situasjoner.

Havfront AS er eid av Oddbjørn Gudmundsen og Marius Strømmen (daglig leder) fra Bremanger, hvor begge har 50% av aksjene. Havfront AS er etablert i Bremanger Kommune i Sogn og Fjordane.