Årsmelding 2015

Elise Lindstad, Gjøvik videregående skole

EliseLindstad_artikkelbilde

UE gir elevene erfaringer og muligheter videre i livet som de ellers ville vært foruten. For meg som lærer, så gir UE meg muligheten til å bruke ungdomsbedrift som en metode i skolehverdagen, noe som igjen motiverer mine elever. Alle elevene er forskjellige, med ulike forutsetninger, muligheter, ønsker og behov. Bedriftene elevene skaper, blir derfor ulike, og dette gir meg ulike erfaringer. Jeg sier at UE er topp, UE gir resultater og skaper muligheter og erfaringer for oss alle! Supert også for næringslivet som trenger kreative og motiverte arbeidstakere. 

Navn:   Elise Lindstad
Stilling:   Lærer ved hudpleielinja på Gjøvik vgs
E-post:   elise.lindstad@oppland.org
UE-programmer:   Ungdomsbedrift ved Bondelia vgs (nå Gjøvik vgs) i 2001-2002
Skolens nettside:   www.gjovik.vgs.no
     

Hudpleielinja på Gjøvik videregående

Elise Lindstad jobber som lærer på hudpleielinja ved Gjøvik videregående skole, Opplands største skole med 1150 elever og 210 ansatte. Det er et stort skolesamfunn med et bredt tilbud, alt fra bygg og anlegg, musikk, dans og drama, studiespesialisering, IKT, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, service og samferdsel, helse og oppvekst med mer. Hudpleielinja er en avdeling under helse og oppvekstfag. Elise underviser i de ulike programfagene på vg2 og vg3; kommunikasjon, yrkesutøvelse, prosjekt til fordypning og helsefremmende. De siste årene har hun også hatt ansvar for ungdomsbedriftene som elevene har på vg3. I år heter ungdomsbedriften Erimos Mafura, og de tilbyr tjenester innenfor hud og kroppsbehandlinger, samtidig som de selger hudpleieprodukter. De driver salong i skolens lokaler én dag i uka, med åpningstider både på dag og kveld. Det som er spennende og nyskapende akkurat med årets bedrift, er at de retter sin virksomhet spesielt mot menn.

 

Motiverende med ungdomsbedrift!

I Elises arbeid med ungdomsbedrifter har hun med seg verdifull erfaring fra sin egen tid som elev på det som den gang het Bondelia videregående skole. Denne skolen er nå slått sammen med tre andre skoler til det som vi i dag kjenner som Gjøvik videregående skole. I 2001-2002 drev Elise ungdomsbedriften «Fra topp til tå UB». Dette var en bedrift som solgte tjenester innenfor hud- og kroppsbehandlinger, samtidig som de produserte egne såper og badesalt som de solgte til kundene. Elise husker godt at UB-arbeidet gjorde mye med motivasjonen i klassen. Ikke alle var like motiverte for skolen, men alle syntes det var moro med ungdomsbedrift. Elise var daglig leder, og fikk dermed innsikt i alt som skjedde i bedriften. - Jeg trivdes veldig godt med at vi fikk drive en egen bedrift, fra oppstart til avslutning, og har tatt med meg mye av den erfaringen videre, sier hun, og legger til at arbeidet med ungdomsbedrift var krevende og utfordrende, men framfor alt spennende og morsomt. Den solide innsatsen til Elise og hennes medelever resulterte i at ungdomsbedriften ble kåret til Beste ungdomsbedrift i Oppland, og ble dermed sendt videre til NM for ungdomsbedrifter, noe som Elise husker som en stor opplevelse!

Noe av det viktigste jeg lærte, var hvor viktig det er å samarbeide. Jeg fikk en annen forståelse av fellesskap både innenfor bedriften, men også i klassen. Bedriften samlet oss på en god måte.

 

Fra ungdomsbedrift til egen virksomhet

Elise fikk god bruk for erfaringene fra UB-året da hun etter videregående startet egen hudpleiepraksis på et treningssenter. På mange måter var dette et direkte resultat av å drive ungdomsbedrift. – Etter mine erfaringer med kunder gjennom ungdomsbedriften, visste jeg at det var hudpleier jeg ville bli, sier Elise. – Samtidig kom det godt med at jeg visste og kunne mye om oppstart av en bedrift.

 

Tilbake til skolen som UB-lærer

Etter 8 år som hudpleier tok Elise utdanning som yrkesfaglærer innen helse og oppvekstfag. Under utdanningen skrev hun bacheloroppgave om ungdomsbedrift som metode for å motivere elever, og da hun startet som lærer på Gjøvik vgs, tok hun selvsagt metoden i bruk i sin egen undervisning. Elise framhever at ungdomsbedrift er en god metode for læring, da alle fag kan inkluderes, og elevene må jobbe selvstendig. Hun sier videre at elevene synes det er moro, motiverende, lærerikt, men også utfordrende. De har liten erfaring med økonomi fra tidligere, og de vet lite om det å drive en bedrift på forhånd. Mange opplever at det er mye jobb å sette seg inn i alt fra å skrive forretningsplaner og årsrapporter, føre regnskap, til det å drive en bedrift med kundebehandling. Men når de får resultater, så får de en god mestringsfølelse, som igjen gir motivasjon. De syns også det er moro med messene de får delta på.

Jeg har stor tro på UE sine programmer. Jeg har erfaring som elev, da UB ga meg stor motivasjon, og nå som lærer. Jeg har sett elever som i utgangspunktet er skoleleie, som blir motiverte av å drive egen bedrift. Jeg syns det å drive en ungdomsbedrift er en god metode som kan inkludere de fleste fag som elevene har på skolen.