Årsmelding 2015

Christina Vaeting Nergaard_artikkel

Navn: Christina Væting Nergård
Stilling: Daglig leder og styreleder i Generasjonsmøtet M AS og JobbUnder18 DA
Kommer fra: Oslo
UE-programmer: Ungdomsbedrift 2010/11 og 2011/12
Les merGenerasjonsmøtet M AS og JobbUnder18 AS

 

"Ungdomsbedrift var trolig den viktigste, og også den mest spennende, delen av min videregående utdanning. Gjennom Ungdomsbedrift har lært hvordan jeg kan starte en vellykket virksomhet, og å ha tro på mine egne talenter."
  

I 2010 var jeg med å starte Ungdomsbedrift. Ideen var å hjelpe norske ungdommer under myndighetsalder til å få sin første arbeidserfaring. Vi laget nettsiden www.jobbunder18.no, hvor arbeidsgivere kan annonsere. Siden da har vi samarbeidet med McDonalds Norge og Manpower for å gi ungdom jobber. Nettsiden har i dag omlag 7000 unike registreringer, og vi jobber for tiden med å utvide virksomheten.

Året etter var jeg med å starte M UB. Vi opplevde at det var stor avstand mellom beboere på sykehjem og samfunnet utenfor, spesielt ungdom. Denne avstanden har primært oppstått fordi de eldre har sin bakgrunn og erfaring fra en tid da de deltok aktivt i samfunnet. Samfunnet utvikler seg i høyt tempo uten deres deltakelse, og det er vanskelig for dem å følge utviklingen av psykiske, fysiske, tekniske og praktiske grunner.

For å prøve å løse denne utfordringen, begynte vi å ansette våre egne venner i videregående skole, slik at de kunne besøke forskjellige aldershjem og lære mer om beboerne og deres historier. Vi skapte et møtested mellom to generasjoner som sjelden samhandler.

Prosjektet ble en stor suksess og jeg og min partner, Anne Stine Hole, etablerte Generasjonsmøtet M AS som aksjeselskap året etter. I dag har vi omlag 15 ansatte mellom 14 og 20 år som arbeider på ulike sykehjem i Oslo-området, hvor de unge og de eldre gjør sosiale aktiviteter sammen en gang i uken. Sommeren 2014 ga vi i tillegg 16 ungdommer sommerjobb.