Årsmelding 2015

Kari artikkel

Navn: Kari Sletteberg
Stilling: Lærer ved Ris skole
Kommer fra: Oslo
UE-programmer: Studentbedrifteen Ma:chic SB 2004/2005. Underviser nå i Elevbedrift.
Les mer: Ris skole

-Programmene til UE gir elevene en fantastisk mulighet til å utvikle evnen til å jobbe selvstendig og målrettet for å skape noe selv.Det lærer de unge å ta ansvar, oppleve genuin skaperglede og å drive lønnsom forretning.

Kari Sletteberg ble kjent med Ungt Entreprenørskap da hun tok bachelor i Kunst og design ved Høgskolen i Oslo i 2005/2006. Hun valgte sammen med to medstudenter å etablere en studentbedriften Ma:chic SB som representerte Oslo i Norgesmesterskapet for Studentbedrifter i 2006.

- UEs programmer gir erfaring på mange områder. Ved å delta i programmene får en trening i å presentere egne ideer og eget arbeid for andre aktører, og å se og utnytte de mulighetene en har. Det viktigste jeg lærte var hvor fruktbart det kan være med godt samarbeid. Flere hoder tenker mye bedre enn bare ett.

Nå underviser Kari i Kunst og håndverk, Produksjon av varer og tjenester og Norsk ved Ris skole. Skolen har et godt omdømme og jobber for trivsel, kunnskap og kreativitet i et faglig godt og inspirerende læringsmiljø. Ris har en høyt utdannet lærerstab som setter elevenes læring og fag i sentrum. Aktive elever og gode samarbeidsrelasjoner internt og med de foresatte, sikrer et godt læringstrykk og god utvikling. Ris skole kan derfor vise til meget gode resultater, både på nasjonale prøver, standpunkt og eksamen. Ris skole deltar også i den nasjonale satsingen Vurdering for læring og har status som Universitetsskole.

Ris skole har partnerskapsavtaler med Ungt Entreprenørskap. De siste årene har vi også samarbeidet med UE om Økonomi og karrierevalg. Skolen satser særlig på entreprenørskap gjennom valgfagene og UDV-faget. I år har skolen fornyet partnerskapsavtaler med Unicare Omsorg, St.Hanshaugen Omsorgsenter og Lysejordet Barnehage. Ris skoles visjon understreker at vi legger vekt på å utvikle en så god skole som mulig for elevene våre. Vi har høye forventninger til oss selv og elevene, og arbeider kontinuerlig for å utvikle oss.

Sletteberg underviser en gruppe elever som har valgfaget Produksjon av varer og tjenester, og som i dette faget driver to elevbedrifter: Lugga og Risposen.
 

julemarked luggaog risposen1

risposen

- Jeg tror elevene har stort utbytte av å gjennomføre UEs programmer i skolen. Elevene lærer å gå nye veier for å bygge og benytte eget nettverk, og må selv finne egnede strategier for smart forretningsdrift. I tillegg øker selvtilliten og troen på egen gjennomføringsevne og kapasitet. Ved å delta i UEs programmer får de denne læringen og utviklingen gjennom praktisk erfaring. UEs opplegg er svært egnede for bruk i skolen, siden vi vet at læring for mange er lettere gjennom konkretisering.

- Da jeg spurte elevene mine om hva de opplever at er det viktigste de får med seg fra Elevbedrift, fikk jeg umiddelbart svaret "ansvar”. Elevene sier det er lærerikt for senere i livet, og at de lærer mye om å drive eget firma og markedsføring. De blir også bedre kjent med hverandre og lærer å samarbeide bedre. Samtidig er det en morsom måte å lære på. UE bidrar til at de får muligheten til å skape noe selv og presentere sitt arbeid for andre. Jeg vil gjerne rette en stor takk til Ungt Entreprenørskap for deres arbeid og positive engasjement for elevene våre.