Årsmelding 2015

Claus Dahm

Navn: Claus Dahm
Stilling: Lektor (entreprenørskap og bedriftsutvikling, økonomi og ledelse)
Kommer fra: Bergenser i Oslo
UE-programmer: Innovasjonscamp (fem dager), Fra utdanning til jobb og Ungdomsbedrift
Skole: Kongshavn vgs

-Selv om det er viktig å hevde seg i konkurranser med andre skoler, er det aller viktigste at elevene trives og at de sitter igjen med kunnskap som de siden kan anvende når de skal ut i jobb. Her tror jeg at entreprenørskapsfaget er unikt da få andre fag, om noen, tar virkeligheten så på alvor. 

Claus Dahm er fagkoordinator for økonomifagene, men har kjærlighet for entreprenørskapsfaget som han begynte å undervise i 2007. Kongshavn vgs (tidligere Nordstrand vgs), satser på entreprenørskap, og dette faget er ett av skolens mest populære. De siste årene har skolen gjort seg bemerket i konkurranser lokalt og nasjonalt; NM vinner 2014 på Nasjonal Innovsjonscamp, beste skole på Entreprenørskapsmesse 2015 og hele fire finalister under NM for UB 2015. Selv om ulike priser er en god indikator på at skolen gjør mye riktig, er Claus opptatt av at entreprenørskap og Ungdomsbedrift gir en god læringseffekt hos elevene.

-De aller fleste elevene synes programmene gir en mer spennende og annerledes undervisning enn det andre fag kan tilby. Dette er nok fordi kvaliteten er høy, og i programmene trener vi på egenskaper som bedriftene etterspør, både nå og i fremtiden. Det forstår elevene.

Innovasjonscamp på Kongshavn vgs har blitt ett årlig arrangement det knyttes store forventninger til i Oslo. Skolen inviterer topp foredragsholdere og oppdragsgivere med seg, og elevene jobber i fem dager med innovasjon. Skolen inviterer utenlandske elever gjennom sine mange internasjonale samarbeid, og arbeidsspråket er på engelsk. 

-Ungt Entreprenørskap er er en av de viktigste og beste organisasjonene i Norge. De legger til rette for at dagens elever skal ha kunnskaper som gjør at de kan bidra til omstilling og verdiskapning når de en gang skal ut i arbeidslivet. Dette er mer aktuelt enn noensinne i Norge.