Årsmelding 2015

 • MANPOWERGROUP
 • FERD
 • VISMA
 • SAMARBEID MOT SVART ØKONOMI
 • NORDEA
 • ENOVA
 • BRØNNØYSUNDREGISTRENE
 • FINANS NORGE
 • KS
 • LO
 • VIRKE
 • NHO
 • SKOLELEDERFORBUNDET
 • UTDANNINGSFORBUNDET
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • NORSKE SHELL
 • NORGES VAREMESSE