Årsmelding 2015

 

Visma er Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester for økonomi og administrasjon. Målet er å forenkle og automatisere virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. Visma har i en årrekke jobbet med og for unge entreprenører i Norden. Dagens unge entreprenører vil være etablerere i et høykostmarked med økt fokus på effektiv drift og automatisering. Sammen med unge nyskapere vil Visma være med og sikre en effektiv drift, også i fremtiden. 

 

– Visma er glade for å kunne samarbeide med Ungt Entreprenørskap. Vi ser viktigheten av å spille på lag med unge verdiskapere, bygge kunnskap for fremtiden, og legge til rette for skaperglede. Når elevene får bruke moderne verktøy, samarbeide med næringslivet og realisere egne ambisjoner, tilføres en ekstra dimensjon man ikke får ved klasseromsundervisning. 

Øystein Moan, administrerende direktør, Visma

 

Samarbeid i 2015

I oktober 2014 inngikk Visma og Ungt Entreprenørskap Norge treårig samarbeidsavtale med intensjoner om å fortsette samarbeidet utover avtaletiden. Gjennom avtalen får alle Ungdoms- og Studentbedrifter tilknyttet Ungt Entreprenørskap gratis tilgang til Vismas programvare for regnskap og nettbutikk. Det er opprettet et brukerforum hvor elever og studentene kan stille spørsmål. 

På NM for Ungdomsbedrifter ble prisen Beste kundeopplevelse på nett delt ut av Carine Sandberg Næss. Med seg i juryen hadde hun Visma-kollegene Anders Alknes, Anders Halfdansen, Christina Mathisen og Benjamin Aker. På NM for Studentbedrifter i mai juryerte Visma Økonomi- og regnskapsprisen. Morten Olsen, Ida Emilie Foss og Carina Mjånes Barka satt i juryen, mens Øystein Moan delte ut prisen. 

Erlend Sogn deltok på Leder for en dag og viste Marthe Bratseth Mollestad fra Agder hvordan livet som toppleder arter seg.