Årsmelding 2015

Hovedorganisasjonen Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer 20400 virksomheter. Virke representerer bredden i norsk næringsliv innen handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet. Virkes virksomheter representerer fremtidens arbeidsliv – basert på kunnskap, tjenester og innovasjon. 

  

– Vi må utvikle en sterkere kultur for entreprenørskap og utvikle entreprenørielle holdninger og adferd (entrepreneurial mindsets) i befolkningen. Utdanning og opplæring vurderes som de viktigste driverne for å oppnå dette. Norge står midt i en omstilling. Forskning viser at elever som har gjennomført entreprenørskap i skolen har en større etableringshyppighet enn ellers i befolkningen. I Virkes arbeidslivsundersøkelse for 2014 melder 54 prosent av arbeidsgiverne at de ansatte må lære å ta mer initiativ, bli mer kreative og øke omstillingsevnen. Dette er kompetanser som må trenes gjennom skolen. Ungt entreprenørskap har robuste gjennomgående pedagogiske program som stimulerer entreprenørskap for elever fra barnehage til høyskole.

  

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke 

 

Samarbeid i 2015

På Virkekonferansen 2015 ble Runar Gundersen fra Høyskolen i Telemark tildelt prisen Årets entreprenørskapslærer. Daværende arbeids- og sosialminister Robert Eriksson var prisutdeler. Premien til årets entreprenørskapslærer var å få skygge arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og toppleder i Varner-Gruppen, Marius Varner, gjennom en arbeidsdag. Målet er å gi lærere økt arbeidslivskompetanse. 

I 2015 signerte Virke og UE en ny treårig samarbeidsavtale. Inger Lise Blyverket, direktør for Forhandlinger og Arbidslivspolitikk, representerer Virke i Ungt Entreprenørskap Norges styre, og har vært en solid bidragsyter i UEs organisasjon i 2015. 

Å trene entreprenørskap i skolen gjøres best i samarbeid med arbeids- og næringsliv. 73 prosent av Virkes virksomheter sier ja til samarbeid med skolen hvis de blir spurt. Hovedorganisasjonen Virke oppfordrer alle sine virksomheter til å delta i samarbeidsprosjekter med Ungt Entreprenørskap.