Årsmelding 2015

Med over 156 000 universitets- og høyskoleutdannede medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagforening. Medlemmene er ansatt i alle deler av det norske utdanningssystemet. Forbundet har medlemmer i barnehager, i grunnskoler, i videregående opplæring og på universiteter og høyskoler. Det gir forbundet en viktig og unik posisjon i forankring av entreprenørskap i utdanningen. Utdanningsforbundet har vært en nær samarbeidspartner til UE gjennom mange år. 

 

– Entreprenørskapsprogrammer er viktig for mangfold og variasjon i norsk utdanning. Gjennom entreprenørskapsaktiviteter ser elever og studenter sammenheng mellom teori og praksis på en måte som er motiverende for dem - og for lærerne. Utdanningsforbundet er stadig på jakt etter nye innfallsvinkler til å gjøre undervisningen meningsfylt og motiverende. Nettopp derfor er samarbeidet med UE viktig for oss. 

Ragnhild Lied, leder, Utdanningsforbundet 

 

Samarbeid i 2015

Solveig Eldegard representerer Utdanningsforbundet i Ungt Entreprenørskap Norges styre. Utdanningsforbundet er også representert i styrene i Ungt Entreprenørskaps fylkesorganisasjoner i Buskerud, Finnmark, Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland og Sogn og Fjordane.

I april deltok Reidun Blankholm fra Utdanningsforbundet i juryen for beste Ungdomsbedrift under NM for Ungdomsbedrifter på Lillestrøm.

I oktober fikk Jonas Lium fra Oppland følge Ragnhild Lied en hel arbeidsdag under Leder for en dag.