Årsmelding 2015

 

Skolelederforbundet er en organisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren - både i offentlig og privat område. Sentralstyret i Skolelederforbundet har vedtatt et formelt samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Organisasjonen skal blant annet tilby kurs om entreprenørskap i utdanning for forbundets medlemmer.

 

– Vi mener UE har mange gode tilbud som skolene kan benytte seg av. Kompetansen som bringes inn i skolen gjennom UE, bidrar til å utvikle kreativitet, gründerferdigheter og økt samfunnsbevissthet hos elevene. Dette vil være viktige egenskaper for de som skal utvikle morgendagens samfunn. 

Solveig Hvidsten Dahl, forbundsleder