Årsmelding 2015

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er en allianse mellom Skatteetaten, LO, NHO, KS, YS og Unio. SMSØ arbeider forebyggende mot svart økonomi. Vi tilbyr regnskapsopplæring og veiledning til elever og lærere. Gjennom konkurransen Spleiselagets regnskapspris på NM for ungdomsbedrifter setter vi søkelys på regnskapets betydning for seriøse bedrifter. Vi innbyr til refleksjon med elevene om sammenhengen mellom verdiskaping, skatt og velferd, om rettigheter og plikter i arbeidslivet og betydningen av rettferdig konkurranse i næringslivet.

 

 

– Det er viktig å gi fremtidens verdiskapere en god start på arbeidslivet. Gjennom Ungt Entreprenørskap får ungdom god og tilpasset kunnskap om arbeidslivet og hvilke muligheter, rettigheter og plikter det fører med seg. Det er bra når ungdom lærer å gjøre ting riktig fra begynnelsen av.

Hans Christian Holte, skattedirektør

 

 

Samarbeid i 2015

Coffee Bags UB fra Lister vgs Flekkefjord vant Spleiselagets pris for beste regnskap på NM for Ungdomsbedrifter.

I september var representanter fra SMSØ veildere for programmet Vårt lokalsamfunn. Om lag 3000 elever over hele landet hadde lønn, skatt og demokrati på timeplanen. SMSØ har i 2014 gjennomført 75 heldags regnskapskurs for elever og studenter. 

Hans Christian Holte deltok på Leder for en dag i oktober, og Rebecka Kalnes fra Østfold fikk følge skattedirektøren gjennom en arbeidsdag. Jon Arild Ruud fra SMSØ er observatør i Ungt Entreprenørskap Norges styre.