Årsmelding 2015

  

Nærings- og fiskeridepartementet har, uavhengig av regjeringskonstellasjon, vært en viktig bidragsyter og støttespiller for Ungt Entreprenørskap så lenge vi har eksistert i nåværende form. Som en av tre eiere av handlingsplanen "Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014" har departementet sørget for retning, oppfølging og forskning for å sikre kontinuitet, kvalitet og politisk forankring av Ungt Entreprenørskaps arbeid, med særskilt fokus på et høyest mulig antall elevaktiviteter.

 

– Vi trenger mer entreprenørskap og innovasjon for å sikre Norges vekstevne for fremtiden. Ungt Entreprenørskap er en sentral samarbeidspartner i regjeringens arbeid for å fremme entreprenørskap i utdanningen. Gjennom vår satsning ønsker vi å bidra til at UE kan videreføre det gode samarbeidet med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører som arbeider for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. 

Monica Mæland, næringsminister

 

Samarbeid i 2015

I 2015 har Nærings- og fiskeridepartementet bidratt gjennom halvårlige dialogmøter. Statssekretær Dilek Ayhan delte ut prisen for årets beste Studentbedrift under NM for Studentbedrifter i Næringslivets Hus i juni.

NFD har også benyttet UE for å få ungdommens innspill til departementets reiselivsmelding,samt til sin Gründermelding som kom i oktober.