Årsmelding 2015

Shell er en av verdens ledende energibedrifter, og selskapet bidrar til å dekke verdens økende energibehov. Shell har vært aktiv i Norge siden 1912. Virksomheten inkluderer leting, utbygging og produksjon av olje og gass samt salg og markedsføring av petroleumsprodukter. Teknologi og innovasjon er viktige bidragsytere for å løse framtidens energiutfordringer. 

 

– I Shell har vi stor glede av samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. Våre ansatte tar del i flere arrangementer, og bidrar i ulike juryer for å tildele Shells Innovasjonspris. Innovasjon og engasjement fra elevene i ungdomsbedriftene  imponerere oss stort, og vi er stolte av å kunne bidra som samarbeidspartner. 

Tor Arnesen, administrerende direktør, A/S Norske Shell

  

 

Samarbeid i 2015 

Ansatte i Norske Shell har juryert og delt ut Shells innovasjonspris på NM for Ungdomsbedrifter og på fylkesmessen i Rogaland. Shells ansatte var også jurymedlemmer på fylkesmessen i Møre og Romsdal og i Oslo. Ansatte i Norske Shell har deltatt på, og kommet med innspill til både Innovasjonscamper og Leder for en dag i alle fylkene hvor de samarbeider med UE. 

Shell har stilt velvillig opp for Ungt Entreprenørskap i 2015 og selskapet har bidratt til virkelighetsnær læring for flere tusen elever. De ansatte beskriver det som et positivt engasjement som gjør dem stolte.