Årsmelding 2015

Norges Varemesse har vært en viktig bidragsyter under Ungt Entreprenørskap Norges største arrangementer siden 2010, og er på den måten med å skape de rammene disse arrangementene fortjener. Norges Varemesses engasjement er tuftet på stiftelsens mål om å skape verdier for norsk og internasjonalt næringsliv i en verden preget av endringer i stadig økende tempo.

  

Samarbeid i 2015

I april 2015 var Norges Varemesse medarrangør av NM for Ungdomsbedrifter, med om lag 80 ungdomsbedrifter med over 400 elever. Samtidig ble det avholdt både nasjonalt lærerseminar, årsmøte og styremøte i tett samarbeid med varemessens representanter. Norges Varemesse deltok også i juryen og delte ut prisen i konkurransen Beste utstilling.

På samme måte har Norges Varemesse vært en viktig bidragsyter for Ungt Entreprenørskaps fylkesorganisasjoner i Oslo og Akershus.