Årsmelding 2015

Nordea har støttet Ungt Entreprenørskap siden etableringen i 1997, og er i dag organisasjonens største private samarbeidspartner. Nordeas engasjement for Ungt Entreprenørskap dreier seg om å motivere unge menneskers skaperglede, og om å synliggjøre bankens rolle ved etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Banken deler også ut prisen for beste forretningsplan i de nasjonale konkurransene for ungdomsbedrifter og studentbedrifter. I tillegg til å være nasjonal hovedsamarbeidspartner, er Nordea samarbeidspartner med fylkesorganisasjonene i Oslo, Akershus, Buskerud og Nordland. John Sætre, leder av Bankvirksomheten i Norge, er Nordeas representant i det nasjonale styret. 

 

– Det blir stadig viktigere for store organisasjoner å gi tilbake til samfunnet, og dette er absolutt noe vi ønsker å gjøre, ved å stille med veiledere i skolen som snakker om økonomi og karrierevalg. På denne måten deler våre dyktige medarbeidere sin kompetanse, og er slik med på å utdanne morgendagens verdiskapere. Vi er med dette et konkret bindeledd mellom utdanning og privat næringsliv.

Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Bank Norge

Samarbeid i 2015

På Nordeadagen i september var 58 Nordea-ansatte ute på ungdomsskoler i Oslo og Akershus, der de gjennomførte programmet Økonomi og karrierevalg. Mer enn 1 500 elever fikk kunnskap om personlig økonomi. For sitt engasjement for å gi barn og unge opplæring i privatøkonomi vant også Nordea Finansstaffetten som deles ut av Finans Norge og Ungt Entreprenørskap. 

Glutenfri UB fra Stranda videregående skole vant Nordeaprisen for beste forretningsplan på NM for Ungdomsbedrifter. På NM for Studentbedrifter vant CosyTech SB fra Handelshøyskolen BI/Markedshøgskolen i Oslo den prestisjetunge prisen. Begge prisene ble juryert og delt ut av ansatte fra Nordea.

Gunn Wærsted deltok på Leder for en dag 15. oktober. Erlend K. Bøe fra Oslo hadde gleden av å følge direktøren gjennom arbeidsdagen.