Årsmelding 2015

Siden NHOs initiativ til opprettelsen av Ungt Entreprenørskap i 1997 har organisasjonen utviklet seg til å bli den viktigste aktøren i entreprenørskapsopplæringen for elever og studenter i hele landet. UEs brede portefølje av pedagogiske entreprenørskapsprogrammer legger til rette for dette i alle deler av utdanningsløpet. Dette styrker næringslivets rolle som opplæringsarena.

 

– NHOs forhold til Ungt Entreprenørskap har alltid vært godt. Den tverrpolitiske støtten UE har, viser at det settes pris på den omfattende aktiviteten. For NHO er samarbeidet om gjennomføringen av NM for Studentbedrifter det årlige høydepunktet. Det gleder oss å se at kvaliteten og konkurransen er økende, og at norske studentbedrifter hevder seg internasjonalt.

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør, NHO 

 

Samarbeid i 2015

NHO er Ungt Entreprenørskaps viktigste samarbeidspartner i satsingen på entreprenørskap i høyere utdanning. NM for Studentbedrifter ble arrangert på Næringslivets Hus i juni, der NHO juryerte og delte ut NHOs pris for beste samarbeid med næringslivet. Prisen ble vunnet av CosyTech SB fra Handelshøyskolen BI/Markedshøyskolen.

Svein Oppegaard representerer NHO i det nasjonale styret, og NHO er representert i 13 av 17 styrer i Ungt Entreprenørskaps fylkesorganisasjoner. NHO stiller møtelokaler til disposisjon for Ungt Entreprenørskap Norge i Næringslivet Hus.