Årsmelding 2015

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 900 000 medlemmer er organisert i 24 fagforbund som er tilsluttet LO. LO mener at utdanning skal sikre samfunnet nødvendig tilgang til kompetente arbeidstakere, samtidig som den enkelte får realisere sine evner. 

 

– LO mener Ungt Entreprenørskap gjør en viktig jobb for at unge skal få kjennskap til arbeidslivets spilleregler, få opplæring i bedriftsdemokrati og forstå verdien av partssamarbeid. Ungt Entreprenørskap er viktig både for de unge selv, som får et positivt møte med arbeidslivet, men også for det viktige samspillet mellom skole og arbeids- og næringsliv. LO er stolt samarbeidspartner! 

Gerd Kristiansen, leder, LO. 

 

Samarbeid i 2015

I oktober deltok Peggy H. Følsvik på arrangementet Leder for en dag, og Malin Lund Flaglien fra Buskerud fikk følge LO-førstesekretæren gjennom en arbeidsdag. Anja Kildal Gabrielsen, rådgiver ved LOs næringspolitiske avdeling, deltok i juryen som kåret Beste yrkesfaglige bedrift på NM for Ungdomsbedrifter. 

LO er, ved Trude Tinnlund, representert i Ungt Entreprenørskap Norges styre. LO er også representert i styrene i Ungt Entreprenørskaps fylkesorganisasjoner i Agder, Akershus, Hordaland, Oslo, Telemark og Trøndelag.