Årsmelding 2015

 

Kunnskapsdepartementet har, uavhengig av regjeringskonstellasjon, vært en viktig bidragsyter på prosjektnivå for Ungt Entreprenørskap så lenge vi har eksistert i nåværende form. Som en av tre eiere av handlingsplanen "Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014" har departementet sørget for retning, oppfølging og forskning for å sikre kontinuitet, kvalitet og politisk forankring av Ungt Entreprenørskaps arbeid.

 

– Det norske samfunnet står overfor utfordringer som vil kreve omstilling på mange samfunnsområder. At vi lykkes enda bedre med innovasjon og entreprenørskap er helt avgjørende for å øke verdiskapningen og sikre en bærekraftig velferdsstat. Derfor er det viktig at barn og unge lærer å omsette kreative ideer til handling, og samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er et viktig bidrag i entreprenørskapsopplæringen i skolen.

Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister

 

Samarbeid i 2015

I oktober fikk Tobias Hangaard Linge følge Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen en hel dag under Leder for en dag.

Seniorrådgiver Inger Marie Skinderhaug er observatør i Ungt Entreprenørskap Norges styre.