Årsmelding 2015

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, uavhengig av regjeringskonstellasjon, vært en viktig bidragsyter og støttespiller for Ungt Entreprenørskap så lenge vi har eksistert i nåværende form. Som en av tre eiere av handlingsplanen "Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014" har departementet sørget for retning, oppfølging og forskning for å sikre kontinuitet, kvalitet og politisk forankring av Ungt Entreprenørskaps arbeid, med særskilt fokus på størst mulig utbredelsen av elevaktivitetene. 

 

– UE skaper interesse for innovasjon og entreprenørskap og skaper samarbeid mellom ungdom og næringsliv. Jeg er imponert over engasjementet, kreativiteten og kunnskapen UE gir dagens unge. Regjeringen vil styrke UE, fordi de gjør en god innsats i å skape morgendagens bedrifter og arbeidsplasser. 

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

Samarbeid i 2015

Eirik Ullenrød fikk følge Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner en arbeidsdag under Leder for en dag i oktober.

Statssekretær Paul Chaffey gjestet rådsmøtet til UE i november.

Helene Edwardsen sitter som observatør i styret for UE Norge.