Årsmelding 2015

KS er en viktig samarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap for å få til en god eierforankring av entreprenørskap i grunnskole og videregående opplæring. For å stimulere til lokal entreprenørskapsaktivitet og styrke samarbeidet mellom KS og Ungt Entreprenørskap lokalt, har organisasjonene i fellesskap etablert Entreprenørskapsprisen. Prisen deles ut hvert annet år til en kommunal eller fylkeskommunal skoleeier som har jobbet systematisk med en helhetlig satsing på entreprenørskap over tid. 

   

– Entreprenørskap i utdanning er ikke lenger et spørsmål om hvorfor, men hvordan. Med entreprenørielle holdninger og ferdigheter bygger vi vår nye fremtid.   

Lasse Hansen, administrerende direktør i KS

  

     

 Samarbeid i 2015

Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune ble tildelt Entreprenørskapsprisen for 2015 på Skoletinget i begynnelsen av 2016. Kommunens helhetlige plan for entreprenørskap i utdanningen har bidratt til at over 2 000 elever har fått gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer.

Erling Lien Barlindhaug representerer KS i Ungt Entreprenørskap Norges styre. KS er også representert i styrene i Ungt Entreprenørskaps fylkesorganisasjoner i Agder og Nordland.