Årsmelding 2015

Finans Norge samarbeider aktivt med UE og bidrar med allmennopplysning innen personlig økonomi og forsikring til elever i grunnskoler og videregående skoler. Lokale banker gjennomfører Økonomi og karrierevalg, og det har bidratt til en formidabel økning i utbredelsen av programmet. Medarbeidere i finansbedrifter engasjerer seg som veiledere, jurymedlemmer og mentorer innenfor UEs ulike programmer. Finans Norge og UE kårer hvert år en finansinstitusjon som vinner av Finansstafetten.

 

– Finansnæringen ønsker å bidra med økonomiopplæring til de unge og har et stort engasjement i dette arbeidet. Gjennom UEs programmer og nettverk når finansnæringen ut til en ung målgruppe, og samarbeidet bidrar til at næringens kjernekompetanse kan brukes på bred basis i skoleverket.   

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge

 

 

Samarbeid i 2015

I 2015 har over 25 000 elever på ungdomstrinnet gjennomført programmet Økonomi og karrierevalg. Over 6 000 elever i videregående opplæring har gjennomført programmet Sjef i eget liv! med ansatte i finansnæringen som veiledere. Sjef i eget liv! er utviklet i samarbeid med Finans Norge. Finans Norges ansatte har deltatt som jurymedlemmer på NM for Ungdomsbedrifter, og fagsjef Hilde Johansen delte ut EwB-prisen.

Nordea Oslo og Akershus gikk seirende ut av Finansstafetten 2015. Prisen ble delt ut av Idar Kreutzer på Finans Norges skolekonferanse i august. 

Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige, representerer Finans Norge i Ungt Entreprenørskaps nasjonale styre.