Årsmelding 2015

Ferds engasjement i UE springer ut av konsernets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Vi og næringslivet ellers er avhengige av å rekruttere ungdom som får mulighet til selvinnsikt tidlig slik at de tar bedre valg i livet. UE gir en slik mulighet. Ferd har etablert to nasjonale konkurranser: Størst verdiskapingspotensial for ungdomsbedrifter, og Størst internasjonalt potensial for studentbedrifter. Fra Ferd er Tom Erik Myrland representant i det nasjonale styret i Ungt Entreprenørskap, mens Johan H. Andresen sitter i styret i JA Europe. Martine Turmo Garshol er styremedlem i Ungt Entreprenørskap Oslo. 

 

– Vi i Ferd synes det er spennende å kunne bidra med høye forventninger til dagens unge. Vi utfordrer dem til å ha et perspektiv som strekker seg fra det helt internasjonale forretningspotensialet til de mer nære, men ikke mindre viktige ting, som sosialt entreprenørskap handler om.

John Giverholt, konsernsjef, Ferd

  

 

Samarbeid i 2015

Gjennom Social Enterprise Programme (SEP) har Ferd bidratt til å sette sosialt entreprenørskap på dagsorden blant ungdomsbedrifter i Norge og i Europa. SmartfoodUB fra Rogaland fikk 2. plass i den europeiske SEP-finalen.

På NM for Studentbedrifter vant CosyTech SB fra Handelshøyskolen BI/Markedshøyskolen den prestisjetunge Ferdprisen for størst internasjonalt potensial. Vinneren representerte Norge under EM i Lisboa, og stakk der av med 2.-plassen! Westtip Supplies UB fra Eid videregående skole vant Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial på NM for Ungdomsbedrifter. I tillegg til Ferd-ansatte, har ansatte i Elopak, Q-meieriene, Innovasjon Norge, Movendo og Sparebank 1 deltatt som jurymedlemmer og prisutdelere i 2015.

John Giverholt deltok på Leder for en dag 15. oktober. Sindre Kolseth fra Sogn og Fjordane hadde gleden av å følge konsernsjefen gjennom arbeidsdagen.