Årsmelding 2015

Hvert år registreres omlag 2 000 Ungdoms- og Studentbedrifter som egne virksomheter i Brønnøysundregistrene.

Det er unikt i forhold til de øvrige medlemslandene i JA Europe at elevene får mulighet til å gjennomføre offentlig registrering av sine ungdoms- og studentbedrifter.

Brønnøysundregistrene gjør en viktig jobb med registreringene.