Årsmelding 2015

Som en fylkesdekkende sparebank er Sparebanken Møre opptatt av økt verdiskaping og vekst i fylket vårt, både i dag og for framtida. Ungt Entreprenørskaps program skal bidra til nettopp dette gjennom å trene fremtidens voksne i gründerskap, kreativitet og innovasjon. Som en del av vårt samfunnsengasjement samarbeider vi med Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal om ulike programmer i skolen. Dette er bl. a Økonomi og karrierevalg, grundercamp, ungdomsbedrift og studentbedrift. Sparebanken Møre er jury og deler ut Forretningsplanprisen på fylkesmessen for både ungdomsbedrifter og studentbedrifter. 
  

– For oss i Sparebanken Møre er det helt avgjørende at unge ser mulighetene ved å bli i fylket, og at de føler et lokalt engasjement. Som bank har vi lange tradisjoner for å støtte opp om unges oppvekstkår gjennom å være en aktiv bidragsyter til lag, organisasjoner og aktiviteter i fylket. Dette ønsker vi å videreføre gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap.

Olav Arne Fiskerstrand, administrerende direktør i Sparebanken Møre