Årsmelding 2015

Shell er en av verdens ledende energibedrifter, og selskapet bidrar til å dekke verdens økende energibehov. Shell har vært aktiv i Norge siden 1912. Virksomheten inkluderer leting, utbygging og produksjon av olje og gass samt raffinering, salg og markedsføring av petroleumsprodukter. Teknologi og innovasjon er viktige bidragsytere for å løse framtidens energiutfordringer. 

 

– Vi gleder oss over samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. I Shell vet vi at teknologi og innovasjon er viktig for å løse fremtidens energiutfordringer. Gjennom Ungt Entreprenørskap får unge erfaring med nytenking og kreativitet, og de får trening i å ta initiativ og å samarbeide med andre. Dette ønsker vi i Norske Shell å bidra til.

Tor Arnesen, administrerende direktør, A/S Norske Shell