Årsmelding 2015

UE MR HAR NORGESREKORD I VL OG SSE

Sikksakk

Klassen koser seg med innovative fiskeretter som de har laget selv.

Lerøy har gjennomført SikkSakk Europa på Gomalandet skole

Elever på 7. trinn ved Gomalandet skole, Kristiansund har hatt undervisningsopplegget Sikk Sakk Europa. Gjennom opplegget har elevene blitt bedre kjent med handelen på tvers av landegrenser.

Ragnhild Aukan, Torill Flatvad og Siri Hofstad Trapnes ved Lerøy har vært svært positive bidragsytere. De har sørget for at elevene fikk kunnskap om lokalt næringsliv, og spesielt hvordan en stor eksportbedrift arbeider. Lærerne Are Bunes og Siw-Grete Hansen har ledet arbeidet på skolen, og lagt til rette for at elevene fikk prøve å være innovative med fisk og komponert nye spennende fiskeretter. De har drevet handel på tvers av landegrensene gjennom et spill, lært om Europa gjennom en kunnskapsquiz, regnet ut eget CO2 forbruk og arbeidet med design.

Gjennom ulike aktiviteter erfarer elevene at land i Europa er avhengige av hverandre, ikke minst innen økonomi og næringsliv. Å få kunnskap om hvordan ei lokal bedrift, eksempelvis Lerøy, arbeider og fungerer er viktig grunnkunnskap for elevene når de senere skal ta utdanning og gjøre karrierevalg. 

1330 elever har gjennomført Vårt Lokalsamfunn
922 elever har gjennomført SikkSakk Europa

Suksessfaktoren er EntreprenørskapsLøype og samarbeid med hoppid.no