Årsmelding 2015

LOTICS SB FIKK 3.PASS I EM!

IMG_3217 Møre og Romsdal Lotics beskjært

 
Lotics SB tok tredjeplass i JA-YE Europe Enterprise Challenge 2015 - den europeiske konkurransen for Studentbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap. 

Bedriften har utviklet et system som gjør oppdrettsnæringen mer bærekraftig ved å knytte oppdrett av settefisk med produksjon av grønnsaker i et lukket system. Lotics SB etablerer og drifter system som bruker planters evne til å ta opp næring og rense vann.

- På EM her i Lisboa har vi lært masse, både av de andre studentene vi har møtt men også av tilbakemeldingene vi har fått fra alle jurymedlemmene. Vi har utvidet vårt nettverk, og fått øve på engelsk presentasjon, noe som er uvurderlig med tanke på videre internasjonal satsing, sier Vibeke Evensen, som er daglig leder i Lotics. Vibeke avslutter nå bachelorstudiet i Innovasjonsledelse og entreprenørskap-studiet på Høgskolen i Ålesund. Vibeke er agronom og har også faglig kompetanse innen mikrobiologi. På EM i Lisboa vant hun JA Alumni Leadership Award for fremragende lederskap i studentbedriften. Med seg i Lotics SB har hun hatt Tomas Pollen Stavik, Jørgen Skarpnes og Dan Roger Lid. De vil alle ha andeler i den videre driften og sitte i styret i Lotics AS, som til høsten kjører i gang et pilotprosjekt i samarbeid med Bioforsk og SINTEF for å kartlegge skalerbarhet for et fullskala anlegg på 3 millioner fisk.

Kontakt Lotics SB: Vibeke Evensen, tlf 951 56 817,  ve@lotics.nohttp://www.lotics.no/

I alt 23 studentbedrifter fra 16 europeiske land konkurrerte om å bli «Enterprise of the Year». Konkurransen ble holdt i Lisboa der studentbedriftene via forretningsplaner, presentasjoner,nsdag 15. oktober inntok 27 lederspirer direktørkontorene i noen av Norges største virksomheter. Abigal Dungca fra Ålesund fikk skygge Trine Lise Sundnes, leder i Handel og Kontor, gjennom arbeidsdagen.