Årsmelding 2015

HURRA!        NYE PROSESSVERKTØY!

 

Prosessverktøy 2

UE MR har lang er faring med Innovasjonscamp på alle nivå. Etter hvert har vi, lærere og veiledere sett behov for bedre og mer tilpassa verktøy til selve innovasjonsprosessen. Elevene er raske til å finne en løsning, men er det den beste?

Kan de ved hjelp av oppgaver og øvelser komme fram til flere løsninger – videreutvikling og evaluering av løsninger – og dermed en grundigere prosess og bedre resultat? Prosjektet Innovasjonscamp i VGS (2015 – 2017) sammen med fylkeskommunen, – forsterket behovet, men ga samtidig rom for utviklingsarbeid.

Innovasjonscamp grunnskole i UE MR har mange oppdrag og varer 3 – 5 dager.
UE MR var godt i gang med et hefte som skal veilede elevene gjennom prosessen.
Sammen med Anunatak AS har teamet i UE MR utviklet en «duk» til bruk i IC VGS og forbedret heftet til bruk i IC grunnskole.