Årsmelding 2015

ENTREPRENØRSKAPSLØYPE I ÅLESUND KOMMUNE

Ny-Entreprenorskapsloype-kommune-AAlesundsmodellen-er-signert-_article beskjært

Torsdag 17. desember ble avtalen mellom Ungt Entreprenørskap, Ålesund kommune og 12 Ålesundsbedrifter signert. Avtalen skal sikre samarbeid mellom skole og næringsliv i alle grunnskolene i kommunen. 

I tillegg til de 12 bedriftene skal Maritimt Forum Nordvest, NHO Møre og Romsdal og Næringsforeningen Ålesundsregionen være støttespillere i ordningen.
Bedriftene skal være veiledere og ressurspersoner i UE sine program og i andre samarbeidstiltak med lokalt næringsliv.

Kommunen har som mål å gi elever i grunnskolen en større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål for å legge et best mulig grunnlag for fremtidig yrkesvalg og verdiskaping.

Ålesundmodellen
Ålesund kommune har valgt å kalle dette for «Ålesundmodellen». Den er utviklet med bakgrunn i arbeidslivet i regionen. I planen brukes flere undervisningsprogram utviklet av Ungt Entreprenørskap (UE). Kommunen har god erfaring med UEs programmer f.eks. Økonomi og Karrierevalg som er gjennomført på ungdomsskolene i Ålesund kommune i flere år. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal har Sparebanken Møre som samarbeidspart og bankansatte har vært veiledere i dette programmet.
Det er gjort avtaler om kurs for lærere og veiledere i alle program som skal gjennomføres.

Bedriftene inn i undervisningen
Samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv gir læringen mening, det bygger bro mellom teori og praksis og bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen, mener skoleeier og bedriftsledere. Det å trekke med seg ledere og ansatte fra arbeids- og næringsliv, kan gi positiv effekt, ikke bare for elevene, men også for lærerne og de voksne som stiller som frivillige.
UEs program gir ungdom tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse. Dette er en viktig forutsetning både for framtidige arbeidstakere og framtidige arbeidsskapere.

Ålesund er kommune nr. 15 som tegner avtale om Entreprenørskapsløype i Møre og Romsdal.