Årsmelding 2015

STYRET I UNGT ENTREPRENØRSKAP MØRE OG ROMSDAL PER 31.12.2015

 

Kine Norheim, styreleiar, Høgskolen i Ålesund

Kristin Wiik, nestleiar, NEAS

Rune Opstad, styremedlem, MR fylke/Utdanningsavdelinga

Yngve Kruse, styremedlem, Bølgen Næringshage AS

Elin Ous, styremedlem, NHO

Roger Lunden Strand, styremedlem, Sparebanken Møre

Ruth-Wenche Vinje, styremedlem, Utdanningsforbundet

May Britt Roald, styremedlem, MR fylke/Næringsavdelinga

Trond Lervik, styremedlem, Ålesund Kunnskapspark AS

Hilde Aspås, styremedlem, iKuben 

Karina Kviebakk Mauren, observatør, Elevorganisasjonen
  

Valkomite

Terese S Jemtegård Moen, Fjordhagen AS

Bente Weiseth Frantzen, Kristiansund kommune

Finn Amundsen, Molde Kunnskapspark AS