Årsmelding 2015

VEIVALG OG MÅLOMRÅDER

 

Veivalg og målområder

UNGT ENTREPRENØRSKAP Møre og Romsdal sine strategiske satsingsområde for perioden 2015 – 2019 er i samsvar med dei strategiske satsingane som er vedtatt i Brobyggeren – UE Norges strategidokument.

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal vil tilpasse satsingane slik at vi kan møte fylket sine særlege behov og utnytte fylket sine sterke sider. Vi vil ta omsyn til kvar einskild skole sine behov; storleik, lokalisering og kultur. Vi ønskjer at entreprenørskap i utdanning skal vere eit viktig distriktspolitisk virkemiddel for å:

  • halde på og auke folketalet
  • styrke næringsutvikling og innovasjon
  • betre karriererettleiinga
  • auke internasjonalisering 

 
Strategi- og handlingsplana ligg HER