Årsmelding 2015

VÅRT LOKALSAMFUNN  

 

  

VÅRT LOKALSAMFUNN er en oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø.

Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt arbeids- og næringsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

Gå til ressursside for Vårt lokalsamfunn 

   

2015 1330 elevar
2014 856 elevar
2013 636 elevar
2012 292 elevar
2011 203 elevar 

42 skolar nytta programmet i 2015

Ei auke på nesten 500 elevar er svært bra. 42 skolar har nytta Vårt Lokalsamfunn i 2015 mot 31 året før.
Kommunar som teiknar avtale om EntreprenørskapsLøype nyttar Vårt lokalsamfunn og Sikksakk Europa. I snitt teiknar 3-4 kommunar slik avtale kvart år.

UE MR har tradisjon for å nytte ordførar, varaordførar eller rådmann som rettleiar. I dei store kommunane, med mange skolar og klasser trengs det fleire. Då er politikarar og tillitsvalde i kommunen aktuelle.