Årsmelding 2015

UNGDOMSBEDRIFT (UB)

 

  

UNGDOMSBEDRIFT (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.  

Gå til ressursside for Ungdomsbedrift  

   

2015 542 elevar
2014 595 elevar
2013 406 elevar
2012 491 elevar
2011 580 elevar

Skoleåret 2015/2016 er det 16 skolar som har ungdomsbedrifter i fylket.
I dei 101 ungdomsbedriftene er det til saman 542 elevar.

UE Møre og Romsdal har hatt ekstra fokus på Ungdomsbedrift dei siste åra. Fleire besøk til skolane for å motivere til bruk var eitt av tiltaka. Innovasjonscamp som start på UB-året eit anna. Det har gitt positiv effekt ved 2 skolar og UE MR vil arbeide vidare med det. 
UE Møre og Romsdal arrangerte fylkesmesse for ungdomsbedriftene i Kristiansund 11.3.2015. 

89 ungdomsbedrifter med 450 elevar, deltok på messa. FM UB 2015 er den største fylkesmessa UE MR har arrangert.