Årsmelding 2015

STUDENTBEDRIFT (SB)

 

  

STUDENTBEDRIFT (SB) er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Hver studentbedrift knytter til seg en veileder ved studiestedet, samt en dedikert mentor med relevant erfaring fra arbeids- og næringslivet, som bidrar med veiledning, innspill og faglig hjelp. 

Gjennom å drive egen studentbedrift får studentene brukt teoretisk kunnskap i praksis samt se hvordan markedet responderer på deres forretningsidé. 

Gå til ressursside for Studentbedrift 

   

2015 58 studentar
2014 48 studentar
2013 18 studentar
2012 51 studentar
2011 48 studentar

Ved Høskolen i Ålesund er det 8 studentbedrifter med 33 studentar i haust-semesteret 2015. 25 studentar starta 6 SB ved Høgskolen i Volda i vårsemesteret 2015.

UE Møre og Romsdal har tradisjon for å arrangere fylkesmesse for studentbedriftene. I 2015 vart den arrangert på Høgskolen i Ålesund etter modell frå NM SB. 45 studentar deltok i 11 bedrifter.