Årsmelding 2015

SJEF I EGET LIV
 

 

 

 

SJEF I EGET LIV er et program for elever i videregående skole. Gjennom «Sjef i eget liv!» får elever en forståelse for at valg de gjør allerede i dag, kan ha stor betydning for mulighetene deres for senere å kunne komme inn på boligmarkedet.

Gå til ressursside for Sjef i eget liv

 

 

 

   

 

2015 21 elevar

UE MR og Sparebanken Møre har arbeidd med å førebu lansering av programmet i 2015. I desember vart ein pilot gjennomført på Ålesund vgs, med 21 elevar.
I 2016 vil vi gå breitt ut med eit tilbod til alle vgs-elevar om å delta i dette programmet