Årsmelding 2015

SikkSakk EUROPA  

 

  

SikkSakk EUROPA er et program for elever i 5.–7. trinn hvor elevene lærer om europeiske land og deres ressurser. Gjennom ulike aktiviteter erfarer elevene at land i Europa er avhengige av hverandre, ikke minst innen økonomi og næringsliv. Programmet stimulerer også elevenes evne til nytenking basert på lokale muligheter. SikkSakk Europa er et tverrfaglig program og dekker læreplanmål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk samt mat og helse. 

Gå til ressursside for SikkSakk Europa 

   

2015 922 elevar
2014 584 elevar
2013 598 elevar
2012 129 elevar
2011 12 elevar

29 skolar nytta programmet i 2015

Møre og Romsdal toppar statistikken for SikkSakk Europa i Noreg. UE MR innehar 87 % av aktiviteten nasjonalt. Det er eit program som høver svært godt for Møre og Romsdal. Det er mange bedrifter som handlar internasjonalt og Møre og Romsdal er eit stort eksportfylke. Programmet byr på store muligheiter for å vise fram fylket sine ressursar.
Som rettleiarar nyttar vi bedrifter som samhandlar med utlandet – gjerne innan marin eller maritim sektor.