Årsmelding 2015

SE MULIGHETENE!  

 

  

Hva er en entreprenør? På hvilken måte er entreprenørskap en forutsetning for verdiskaping? Disse er blant spørsmålene som programmet SE MULIGHETENE! belyser. Programmet er rettet mot ungdomstrinnet og gjennomføres av en ekstern veileder fra lokalt arbeids- eller næringsliv. Lærer kan om ønskelig gjennomføre deler av de fem øktene. 

Gå til ressursside for Se mulighetene!  

   

2015 127 elevar
2014 133 elevar
2013   37 elevar
2012 220 elevar
2011 79 elevar

81 elevar på ungdomstrinnet. 46 i voksenopplæring grunnskole.

1 skole nytta programmet i 2015. Det var Sunndal ungdomsskole.