Årsmelding 2015

ØKONOMI OG KARRIEREVALG  

 

  

ØKONOMI OG KARRIEREVALG gir elever i ungdomsskolen mulighet til å reflektere over egne utdannings- og karrierevalg gjennom å øke bevisstheten om egne interesser, holdninger og verdier. De får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få, og de får trening i å sette opp budsjett over hva de  ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt.   

Gå til ressursside for Økonomi og karrierevalg 

   

2015 2 414 elevar
2014 1 545 elevar
2013 2 319 elevar
2012 1 705 elevar
2011 1 538 elevar

37 skolar gjennomførte programmet i 2015.

UE MR er nøgd med at programmet har tatt seg opp att. Resultatet for 2015 er det høgaste nokon gong. Skolane ser at dette er eit nyttig program i personleg økonomi og karriererettleiing.

NAV Molde har invitert til samarbeid om personleg økonomiopplæring blant unge. Dei meiner UE sine program i økonomi er svært nyttig for målgruppa.

Sparebanken Møre er ein viktig samarbeidspart. Banken har eigne kurs for sine ansatte i programmet, og står for dei fleste gjennomføringane. Sparebanken Møre har teikna ny avtale med UE MR for 3 år.