Årsmelding 2015

JOBBSKYGGING  

 

  

JOBBSKYGGING får elevene mulighet til å bli bedre kjent med seg selv, få prøve ut egne interesser og bli bevisste egne evner, holdninger og verdier. Programmet bidrar også til å skape forståelse av hva arbeidslivet krever av kunnskap og kompetanse i framtiden.

Jobbskygging er utviklet for 8.—10. trinn og er naturlig å knytte opp mot faget Utdanningsvalg.

Gå til ressursside for Jobbskygging 

   

2015 5 148 elevar
2014 4 253 elevar
2013 1 618 elevar
2012   787 elevar
2011 1 021 elevar

2015  8. trinn 1714 elevar, 9. trinn 129 elevar og 10. trinn 3305 elevar.

30 skolar nytta programmet for 8. trinn og 6 for 9. trinn.
10. trinn. 66 skolar. 3305 elevar. Det er 95 % av elevane.

UE Møre og Romsdal samarbeider med Møre og Romsdal fylkeskommune om karriererettleiing på ungdomstrinnet. Jobbskygging 10. trinn er eitt tiltak. I 2015 sendte fylkeskommunen ut UEs materiell for 10. trinn til alle ungdomsskolar i fylket. Saman med materiellet fekk alle lærarar ein fasit til oppgåvene - utvikla av UE Møre og Romsdal i samarbeid med hoppid.no. Materiellet skulle primært nyttast som førebuing og etterarbeid til aktivitetane “Utprøving i vidaregåande skole” og “Karrieredagane”. Dette for å auke utbyttet av desse aktivitetane. I etterkant har UE MR tatt kontakt med skolane for å få kjennskap til kven som har nytta materiellet.