Årsmelding 2015

INNOVASJONSCAMP – VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

   

  

INNOVASJONSCAMP er en treningsleir i kreativitet og nyskaping.

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.

Gå til ressursside for Innovasjonscamp 

 

 

 

2015 1 022 elevar
2014 1 112 elevar
2013 1 214 elevar
2012    729 elevar
2011    458 elevar

11 vidaregåande skolar har arrangert til saman 13 Innovasjonscampar i 2015.

I 2015 starta UE MR eit nytt prosjekt - Innovasjonscamp i VGS, saman med Møre og Romsdal fylkeskommune, Regional- og næringsavdelinga. Målet er å gje elevar i VGS meir informasjon om lokalt næringsliv.