Årsmelding 2015

INNOVASJONSCAMP - UNGDOMSSKOLE  

 

 

 

INNOVASJONSCAMP er en treningsleir i kreativitet og nyskaping.

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.

Gå til ressursside for Innovasjonscamp 

 

 

 

 

2015 1 890 elevar
2014 1 459 elevar
2013 1 356 elevar
2012 1 452elevar
2011 1 603 elevar

38 skolar gjennomførte programmet i 2015.

I Møre og Romsdal nyttar ungdomsskolane ein Innovasjonscamp som har mange oppdrag og varer i 4 – 5 dagar. Kvar gruppe får eitt oppdrag frå ein lokal arbeidsplass – og med ein eigen rettleiar. Det gir både ein innovasjonsprosess og aukar kjennskapen om lokalt arbeidsliv (rekruttering og karriererettleiing).

 I regionane Romsdal og Nordmøre arrangerer næringslivet “Regional innovasjonscamp”- ein konkurranse der vinnarane frå kvar kommune deltek. Frå 2016 vert slik regional finale arrangert for Sunnmøre også.

UE MR har utvikla eit nytt prosessverkty til bruk for Innovasjonscamp ungdomstrinn.