Årsmelding 2015

INNOVASJONSCAMP - HØYERE UTDANNING  

 

  

INNOVASJONSCAMP er en idékonkurranse for studenter, og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere den best mulige løsningen på en reell utfordring gitt av en ekstern oppdragsgiver. Innovasjonscamp skaper nye læringsarenaer. 

Gå til ressursside for Innovasjonscamp 

   

   

2015 236 studentar
2014 168 studentar
2013 123 studentar
2012 198 studentar
2011 241 studentar

Høgskolen i Molde har hatt Innovasjonscamp for helsefagstudentar. Høgskolen i Ålesund hadde Innovasjonscamp
for biologiskefag og Høgskulen i Volda har hatt Innovasjonscamp for lærarstudentar. Alle campane gjekk over
to dagar – dei to første hadde eitt oppdrag kvar, medan lærarstudentane nytta
modellen vi har for ungdomstrinnet – med eitt oppdrag pr. gruppe.