Årsmelding 2015

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)  

 

  

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA) er et program for elever i videregående skole som driver en ungdomsbedrift. Flere av Ungt Entreprenørskap sine fylkesorganisasjoner har inngått samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter om IA-sertifisering av ungdomsbedrifter. IA har som mål å ta bedre vare på hver enkelt arbeidstakers ressurser og muligheter, samt å arbeide for et godt arbeidsmiljø i bedriften. 

Gå til ressursside for Inkluderende arbeidsliv

   

2015 374  elevar
2014 290 elevar
2013 255 elevar
2012 149 elevar
2011 158 elevar

Ungt Entreprenørskap arrangerte 6 dags-kurs i Inkluderande Arbeidsliv, saman med NAV i 2015. 374 elevar frå ungdomsbedriftene i fylket deltok.

Dei fleste ungdomsbedriftene vart IA-sertifisert etter kursa.