Årsmelding 2015

FRA UTDANNING TIL JOBB  

 

  

FRA UTDANNING TIL JOBB er beregnet på alle elever i videregående skole, innen både yrkesfaglig utdanning og studieforberedende programområder. Hensikten med programmet, som er praktisk rettet, er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobber. Det legges spesielt vekt på at hver enkelt elev skal oppnå økt selvinnsikt gjennom å bli bedre kjent med egne interesser, ferdigheter og verdier. 

Gå til ressursside for Fra utdanning til jobb

   

2015 0     elevar
2014 204 elevar
2013 Ikke aktivt
2012 Ikke aktivt
2011 Ikke aktivt

UE MR har ikkje hatt aktivitet i dette programmet i 2015.