Årsmelding 2015

ELEVBEDRIFT (EB)

 

  

ELEVBEDRIFT er et pedagogisk program der elever erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift i sammen med en gruppe av sine medelever. Skolens lærere og andre samarbeidspartnere er veiledere for elevene.

Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer basert på kunnskap om lokale ressurser.

Gå til ressursside for Elevbedrift 

   

2015 260 elevar
2014 118 elevar
2013 265 elevar
2012 46 elevar
2011 19 elevar

Elevbedrift er eit relativt nytt program for UE Møre og Romsdal. Før valfaga kom inn på ungdomstrinnet, hadde UE MR fokus på dei andre programma for ungdomstrinnet. Interessa for å nytte Elevbedrift i valfaga er aukande, men er framleis avhengig av “ildsjeler” blant lærarane. UE Møre og Romsdal arrangerer kurs i elevbedrift i alle regionane, kvart år – for å stimulere til fleire EB.

I 2015 hadde ungdomsskolane Atlanten, Bekkevoll, Blindheim, Julsundet, Spjelkavik, Sula, Sykkylven, Tingvoll, Ytre Herøy, Valldal, Vatne og Øye elevbedrifter.