Årsmelding 2015

START-UP CHALLENGE 

Det ble arrangert to Start-up Challenge i 2015, 20-21/2 og 2-4/11. Begge i samarbeid med Start-up Norway og Norsk Tipping. Deltakerne var studentene fra animasjon og spill ved Høgskolen i Hedmark. Konkurransen gikk ut på å skape idéer som videre ble utviklet til forretningsplaner. Det ble mye jobb og lite søvn for studentene som satte pris på denne formen for undervisning.