Årsmelding 2015

"SKOGEN INN I FRAMTIDA"

25.november arrangerte Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Regionrådet for Glåmdalsregionen en Innovasjonscamp for 8.trinn.

Nok en gang arrangerte vi det som må være en av Norges største Innovasjonscamper i Kongsvingerhallen og samlet de fleste av regionens 8.klassinger til idékonkurranse. 

Temaet for konkurransen var "Skogen inn i framtida" og oppdragene gikk ut på å utvikle ideer for bruk av regionens rike skogressurser. Over 400 elever deltok og presenterte sine ideer for et stort antall representanter fra lokalt næringsliv.