Årsmelding 2015

NASJONAL GRÜNDERCAMP

Elever fra Hedmark deltok på den nasjonale energikonkurransen "Energi for framtiden".

Som premie for best innsats i den regionale Gründercampen på Hamar og Tynset fikk elever fra Stange Videregående skole og Nord-Østerdal vgs. reise til Trondheim for å kjempe i den nasjonale finalen. 

Selv om de ikke nådde helt opp i denne finalen, fikk de oppleve et storstilt arrangement med de beste elevene fra hele Norge. 

I den avsluttende runden fikk elevene 24 timer på å komme opp med løsninger for bærekraftig bytransport i en konkret by eller større tettsted i Norge. 

 

Elevene som deltok fra Hedmark var:

Vilde Arnesen, Abul Fazl Masumi, Ørjan Peter Moen og Ole Alm fra Stange Videregående skole.

Erlend Oldertrøen, Jon Kolltveit, Olve Skogli, Emma  Jordet og Lars Krokmoen fra Nord-Østerdal videregående skole