Årsmelding 2015

LEDER FOR EN DAG

I regi av Ungt Entreprenørskap Norge ble enkeltelever fra hvert fylke invitert til å være "leder for en dag" i Oslo.  

Opplegget gikk over to dager og representanten fra Hedmark, Stian Vorkinn fikk følge Thomas Bjerkli i Eniro.