Årsmelding 2015

2015 - Universitetet i Agder

Universitetet i Agder er en statlig institusjon som skal gi høyere utdanning, drive forskning og utviklingsarbeid, formidle kunnskap om universitetets virksomhet og det faglige arbeidets metoder og resultater, og bidra i utviklingen av samfunnet generelt og Sørlandet spesielt.